خانه زندگی‌نامه

WWW.BABASAFARI.ORGمنزلگاه اطلاعاتی زنده‌یاد استاد بابا صفری

پدر تاریخ اردبیل و مؤلف مجموعۀ چهار جلدی اردبیل در گذرگاه تاریخ
جلد کتاب


آثار

استاد بابا صفری کار فرهنگی خود را از اوایل دهۀ 40 خورشیدی با همکاری برای تآلیف و تنظیم کتابهای درسی دبیرستانهای کشور آغاز کرد

بابا صفری

استاد بابا صفری

1299 - 1382
خورشیدی

گنبد الله الله

زندگینامه

استاد بابا صفری در سال 1299 در اردبیل چشم به جهان گشود و در تیرماه سال 1382 در استکهلم پایتخت سوئد به درود حیات گفت

بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.org