خانه زندگی‌نامه

WWW.BABASAFARI.ORGگالری عکس
1 / 40
2 / 40
3 / 40
4 / 40
5 / 40
6 / 40
7 / 40
8 / 40
9 / 40
10 / 40
دانشسرای مقدماتی - تبریز - 1318
دبیرستان دخترانۀ پوراندخت - اردبیل  - 1319
با همکاران دبیرستان پوراندخت - اردبیل - 20-1319
1320 - دبیرستان دخترانۀ پوراندخت - اردبیل
در جمع پیش‌آهنگان - اردبیل - 1320
مدرسۀ سعدی -  اردبیل - 1321
گردهم‌آئی فرقۀ دموکرات آذربایجان - اردبیل - 25-1324
1328 - دانشسرای‌عالی - تهران
آب گرم - سرعین
همایش مقامات عالی‌رتبه - اردبیل - 1332
11 / 40
12 / 40
13 / 40
14 / 40
15 / 40
16 / 40
17 / 40
18 / 40
19 / 40
20 / 40
دبیران دبیرستان هدف شماره یک - تهران
در کلاس درس
دریافت لوح تقدیر
دریافت لوح تقدیر
با همکاران اداری
حرم امام رضا ع
با همکاران سازمان اوقاف
با همکاران اداری
در همایش لشکری و کشوری
جلسه با مقامات عالی‌رتبه
21 / 40
22 / 40
23 / 40
24 / 40
25 / 40
26 / 40
27 / 40
28 / 40
29 / 40
30 / 40
سخنرانی برای روحانیون  کاروان‌های حجاج
در میهمانی رسمی
در لباس مقدس سربازی
در عربستان سعودی برای برنامه‌ریزی کاروان‌های حجاج
دیدار با خالد بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان سعودی
ملاقات با ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی
در کنار خانه خدا
در کنار حجر الاسود
شرکت در غبارروبی داخل خانه خدا
بازدید از یک کاروان حجاج در عرفات
31 / 40
32 / 40
33 / 40
34 / 40
35 / 40
36 / 40
37 / 40
38 / 40
39 / 40
40 / 40

آدرس تماس

contact@babasafari.org