بلوچستان

عبور از دشت کویر

سال 1284 خورشیدیPDF فهرست مندرجات مجلد اولهه‌دین، نشسته بر شتر

مقدمه

بخش 1- اعتصابات بندر باتوم

بخش 2- اشرار سواحل کولخیس

بخش 3- ترابوزان

بخش 4- یک سفر 1300 کیلومتری

بخش 5- جادۀ باستانی کاروان‌رو تبریز

بخش 6- فلاتی با رودهائی به سمت سه دریا

بخش 7- سفر از میان ارمنستان مخروبه

بخش 8- محل تلاقی مرز سه کشور

بخش9- بین آرارات و آراگوس

بخش 10- نخجوان و مقبرۀ نوح

بخش 11- حرکت به سمت جلفا و آذربایجان

بخش 12- از مرند تا تبریز مقر ولیعهد

بخش 13 - سفید رود، رودخانۀ بزرگ شمال ایران

بخش 14- از میان ولایت خمسه

بخش 15- در پایتخت قاجار

بخش 16- حرکت از تهران

بخش 17- آخرین روستاهای مسیر

بخش 18- کریم خان، آخرین روستای حاشیۀ کویر

بخش 19- حرکت در کویر برفی

بخش 20- مه کویری

بخش 21- استراحت

بخش 22- مشکلات کویر نمک

بخش 23- در مسیر غربی کویر

بخش 24- حرکت بدون بلد

بخش 25- همسایه‌های کویر

بخش 26- رسیدن به چوپونان

بخش 27- راه جندق

بخش 28- اقدام به عبور از کویر

بخش 29- انتظار

بخش 30- سفر شبانه در کویر

بخش 31- شبی دیگر در کویر

بخش 32- توروت

بخش 33- پیشروی به سوی جنوب کویر


بازگشت ≡

آدرس تماس

contact@babasafari.org