خانه زندگی‌نامه

مقالات و نامه‌هااز یک شاه به یک شاهنشاه
نامه

برادر تاجدارم، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی آریامهر، شاهنشاه ایران

خدمت ارزندۀ اعلیحضرت، در راه بقا و اعتلای ایران عزیز و تأمین سعادت هم‌میهنان، برای من که حیات کوتاه خود را، از کودکی تا مرگ، بر آن فدا نمودم بسیار افتخارآمیز است و اقدامات پی‌گیر شاهنشاه آریامهر مکمل تلاش‌ها و کوشش‌های بسیار سختی است که چهار قرن و نیم پیش، من در راه ایجاد وحدت سیاسی و جغرافیائی ایران بر عهده داشتم


شاهنشاه برادرم! اعتقاد ببقای روح بعد از مرگ، مؤید این نظریه است که کارها و خدمات زمامداران هر زمان بر خدمتگزاران پیشین پوشیده نمی‌ماند و اقدامات سودمند آنان سبب مسرت روان و موجب غرور و مباهات معنوی گذشتگان می‌شود

هر زمانی بعد از من، که پادشاه شایسته و ایران‌دوستی بر وطن من حکومت کرده‌، مرحمی بر زخم‌های روحی سخت من در جنگ‌های چالدران گذاشته شده و هرگاه که کسانی نالایق، ولو از فرزندان خود من، بر اریکۀ سلطنت ایران تکیه زده‌، بمثابه تیرهای جانکاهی بوده است که در معرکۀ هول‌انگیز جنگ‌های شیروان بر قلب من نشسته است و چقدر خوشحالم که آن برادرم ایران عزیز ما را بپایۀ والائی از ترقی و تعالی رسانده است

برادر تاج‌دار! گذشت روزگار، قبّه و آرامگاهی را که فرزندانم بر من و اجداد بزرگوارم ساخته‌اند دست‌خوش خرابی قرار داده و حوادث ایام این بنای عظیم را تهدید بویرانی می‌نماید. هر روز قسمتی از سقف‌ها و دیوارها فرو می‌ریزد، و یا باقی ‌ماندۀ بسیار ناچیز اشیاء آن بسرقت می‌رود! ... مایلم که شما برادرم آریامهر شخصأ از این وضع اطلاع یابید، و با عاطفۀ حق‌شناسی خاصی که نسبت بگذشتگان دارید اظهار علاقه فرمائید که با مأموریت و نظارت شخصی دلسوز و مورد اعتماد و اختصاص اعتبار مؤثر کافی، یکباره آرامگاه من و اجدادم ترمیم اساسی یابد و با همت آن اعلیحضرت سایۀ این بنای باستانی قرون دیگری نیز بر آرامگاه ما مستدام باشد و نیز مدفن رادمردان بزرگی که در جنگ‌های استقلال ایران شربت شهادت نوشیده‌ و در شهیدگاه مجاور مدفن ما آرمیده‌اند وضع آبرومندی بخود گیرد

برادر عزیزم! من احساس وجد می‌کنم از اینکه پیشاپیش جشن فرخندۀ تاجگذاری آن برادرم را تبریگ بگویم و از درگاه خدای بزرگ مسئلت نمایم که این تاج کیانی را بفرق برادر کامکارم تابناک، و بر ملت حق‌شناس ایران میمون و مبارک فرماید

رجاء واثق دارم که اگر خدای ناکرده از این مکتوب یا جمله‌های آن تکدی بر خاطر برادرم وارد شود تقدیم‌کننده از آثار آن در امان باشد

اردبیل: بتاریخ مرداد ماه 1346 خورشیدی
شاه اسمعیل صفوی مؤسس خاندان صفوی

آدرس تماس

contact@babasafari.org